הרואה ואינו נראה.
שולחן קפה קטן מפסיפס.
אבן טבעית.